iMSNC, Asper Win  /  BRNC, Wrykrys


 

MG video pdf

Riadiace systémy iMSNC 500 (jednosmerné pohony) a BRNC 500 (striedavé pohony) zabezpečujú všetky funkcie potrebné pre pohodlné a spoľahlivé ovládanie rezacích strojov. Ide o multiprocesorové systémy zabezpečujúce súvislé riadenie všetkých pohybových osí s lineárnou a kruhovou interpoláciou.

Softwareom pre tvorbu rezných plánov Asper Win, Wrykrys je možné spracovať výkresy z CAD programov (AutoCad, DesignCad....) Je určený na tvorbu rezných plánov a následné generovanie rezného kódu pre stroj. Poskytuje množstvo funkcií a nastavení, ktoré napomáhajú optimalizovať rozmiestnenie dielcov v ploche rezného plánu.