Microstep Group


MicroStep Group® predstavuje účelové združenie firiem, kooperujúcich pri vývoji, výrobe a dodávke technologických strojov na delenie materiálu (plazmou, plameňom, vodným lúčom a laserom), drevoobrábajúcich strojov, zariadení priemyselnej automatizácie a robotizácie, riadiacich systémov a iných.

Združenie zahŕňa firmy: