MicroStep, spol. s r.o.

01.06.2010

Týmto dňom sa firma IQM, s.r.o. zlúčila s firmou MicroStep, s.r.o. a nesie obchodné meno MicroStep, spol. s r.o.
prevádzkareň IQM.


Aktuálne informácie nájdete na
www.microstep.sk